top of page
D22 น้ำยาแอร์ประหยัดพลังงาน

D22 น้ำยาแอร์ประหยัดพลังงาน

น้ำยาแอร์ที่ได้นำมาเสนอคือเป็นผลิตภัณฑ์จาก"สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย สาร CFC-Free Refrigerant" (CFC:chlorofluorocarbon)

http://nspa-jp.org/   ซึ่งเป็นองค์กรที่จำหน่ายสารและให้ความรู้แก่ผู้แทนจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นส่วนโรงงานที่ผลิตคือบริษัทชั้นนำในการผลิตแก๊สหรือน้ำยาแอร์ที่มีชื่อเสียง โดยผลิตภายใต้ลิขสิทธิ์ของสมาคมดังกล่าวด้วย

น้ำยานี้ได้ใช้ในประเทศญี่ปุ่นมากว่า 5,000 เครื่องในเวลา 5 ปี น้ำยาแอร์ D22 มีคุณสมบัติพิเศษซึ่งมีแรงดันต่ำแต่ให้ความเย็นเท่าเดิม สามารถลดภาระของคอมเพรสเซอร์ได้ทันที ผลลัพธ์จะเห็นทันทีหลังการเปลี่ยนน้ำยาโดยแสดงเป็นค่ากระแสไฟที่ลดลงอัตราการประหยัดจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเครื่องที่ใช้อยู่ปัจจุบัน คือตั้งแต่15 ถึง 40กว่า % นอกจากนั้นมีจุด